Ochrana osobných údajov a cookies

Zásady ochrany osobných údajov

Nakoľko robíme všetko pre vašu bezpečnosť prehlasujeme, že sme prijali tak technické ako aj organizačné opatrenia k zabezpečeniu vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov („Zákon“) je VWD, s.r.o., IČO: 46 808 400, so sídlom: J. Nižňanského 6, Brestovany 919 27.

Kontaktné údaje:

Osobné údaje ktoré zbierame

Dopyty z webových formulárov

Osobnú údaje sú zbierané výhrade za účelom spätnej komunikácie s klientom. A nie sú poskytované nikomu inému.

 • Meno a priezvisko
 • Email
 • Telefónné číslo
 • Mesto

Komunikácia cez Facebook

V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne o komunikáciu cez Facebook, spoločnosť VWD, s.r.o. bude spracúvať osobné údaje uvedené vo verejnom facebookovom profile dotknutej osoby a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou VWD, s.r.o. je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.

Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

Prenos údajov do tretích krajín

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Zabezpečenie osobných údajov

Osobné údaje v elektronickej podobe sú uložené v zabezpečených počítačoch.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje, ktorých uchovanie je nevyhnutné pre splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich zo zákonného nariadenia sme nútený uchovávať bez ohľadu na vami udelený súhlas po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom. Ostatné osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkom.

Vaše práva

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viaceré práva, ktoré si môžete uplatniť:

 • právo kedykoľvek odvolať váš súhlas so spracovaním osobných údajov
 • právo doplniť alebo opraviť osobné údaje
 • právo na prístup k údajom
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania
 • právo vniesť námietku
 • právo na podanie sťažnosti
 • právo na prenos údajov

Uplatnenie práv

 • zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby
 • zaslaním e-mailu na vyššie uvedené e-mailové adresy
 • telefonicky na vyššie uvedené telefónne čísla
 • Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

Súbory cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách, takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies pre zber štatistických údajov o návšteve web stránky.

Ako kontrolovať súbory cookie

Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení. Prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste znemožnili ich ukladanie.

Analytické Cookies

Táto stránka používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc.. Služba Google Analytics používa súbory cookies.
Služba Google Analytics je rozšírená o súvisiace reklamné funkcie poskytované spoločnosťou Google, Inc., a to:

 • prehľady zobrazení v reklamnej sieti
 • remarketing
 • rozšírené demografické prehľady

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008, pre odmietnutie týchto cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.