Keramická technológia

Čo je keramická technológia?

Keramická technológia Jedinečná originálna a patentovaná spoločnosťou Compass pools.

Výhody keramickej technológie

  • Luxusný a žiarivý 3D povrch bez akýchkoľvek pórov
  • záruka na osmózu až 20 rokov
  • patentované (patent Pn1690) keramické jadro s bez strát pružnosti
  • rýchla a jednoduchá montáž behom niekoľkých dní
  • možnosť inštalácie aj bez betónových základov
  • zaručená maximálna kvalita bazéna
  • dokonalá zhoda s overenou a testovanou technológiou z Austrálie
  • Closed Beam Technology
  • Carbon Infused Layer

Štruktúra bazénu

SlipstopProtišmyková úprava povrchu bazénu Compass, dna bazénu Compass, schodovou rímsou bazénu bazénu Compass.

IntegrailVybrané modely bazénov Compass sú z dôvodu zabezpečenia maximálnej bezpečnosti vybavené zábradlím okolo bazéna. Inovatívny sortiment keramických bazénov Compass so zábradlím poskytuje bezpečie pre celú Vašu rodinu.

Slim balsa ribZapracovaním patentovaných výstuží do konštrukcie bazéna sa podstatne zvyšuje pevnosť celej konštrukcie bazénu Compass, bez zvýšenia hmotnosti.

Hydrostatic valveHydrostatický ventil v najhlbšom bode bazéna, poskytuje ochranu voči pretlaku vody.